Rådgivning inom Energi, VVS och MiljöExergi B(y)rån
Marcel Berkelder
Brån 67
911 93 Vännäs

e-post:

0935-209 96
(även faxnummer,
ring före fax!)
070-606 33 06

Marcel Berkelder är civilingenjör, maskinteknik med specialisering på energiteknik.

Utbildningen har under 30 år kompletterats både teoretiskt och praktiskt genom:
  • forskning om energieffektivisering i flerbostadshus
  • konsultverksamhet på Allmänna Ingenjörs Byrån
  • 10 års undervisning på gymnasie- och högskoleingenjörsutbildning (energiteknik, VVS-teknik, maskinteknik, byggnadsfysik, installationsteknik)
  • utredning av kvalificerad eftergymnasial yrkesutbildning i Umeå, samt projektledare för Dragonskolans teknikprogram
  • juni-aug 2007 en Universitets utbildning i "Humanekologi och hållbar utveckling", 10p, som numera värderas med 15 hp.
  • en stor mängd energikartläggingar,
  • den 26 juni 2008 certifierades, behörighet kvalificerad, Marcel Berkelder som energiexpert av Swedcert.
  • under höstterminen 2010 har Marcel varit student vid Halmstads Högskola:Klimatförändringar, jordens resurser och samhället en 7,5 hp kurs som var helt internetbaserad och som fullgordes med godkänd i samtliga delmoment. (endast ej godkänt/godkänt i betygsskalan)
Energirådgivning har bedrivits ända sedan examensåret 1979 och sedan augusti 1998 på heltid. Exergi B(y)rån hade 15-års jubileum i juni 2005.

Namnet Exergi B(y)rån...

...leder ofta till höjda ögonbryn.
Är y:et mellan parentes en partipolitisk beteckning?
Nja kanske, men partiet är inte bildat ännu. Det skulle vara entropi-partiet i så fall, fast entropi brukar ha beteckningen s. y är ju snarare en koordinatbeteckning. Tråkig.
Y:et står mellan parentes av lokalpatriotiska skäl. Byrån och Brån, Exergi B(y)rån finns i byn Brån i Vännäs kommun i Västerbotten.
Brån ligger där Umeälven och Vindelälven flyter ihop. Bor man inte här, tycker man att det är bedårande vackert. Vi är van.
Exergi då? Det kan bli rätt så ofta Energibyrån. Såna finns det flera av, men inte i Brån.
Exergi är ett sätt att kvalitetsbestämma energi.
Energi= Exergi+Anergi.
läs mer om energi och exergi

Upp